У червні Семіотичні студії організували обговорення мови війни.

Модератор: Андрій Загородський, XPR, засновник Семіотичних студій.

Теми дискусії:

  • Мова війни як складова конфлікту
  • Словник ворожнечі та вербальна агресія
  • Концепт образи – битва наративів
  • Дискурс гібридної війни: шляхи трансформації
  • Що таке «свій – чужий» з точки зору мови
  • Активний vs пасивний словник; механізм табу

Протягом 2 годин між учасниками Семіотичних студій відбувся інтенсивний обмін щодо значень «війна», «перемога», «вата», «гібридна війна», «перемога – зрада», «перемога та корупція» та багатьох інших.

Блискуча доповідь Галини Яворської, професора, доктора філологічних наук, експерта Національного інституту стратегічних досліджень: війна і мова, виміри війни, дискурс війни, руйнування уявлень, зіткнення пояснень, фізичний модус війни, знаковий модус, семіотична трансформація, зіткнення інтерпретацій як зброя, дискурсивні конструкти, різні принципи називання «своїх» і «чужих», слова ворожнечі, механізм табу, активний і пасивний словник, концепт образи, мовна гра.

Деякі цитати з виступу Галини Яворської:

«Інтерпретація війни та кофліктів залежить від того, яким чином вони концептуалізуються. Ті або інші наративні схеми (фрейми) по-різному вичленовують події та по-різному визначають їхніх учасників (дійових осіб)».

«Одним з ефективних засобів протистояння вербальній агресії є мовна гра.
Мовна гра – засіб лінгвістичної самооброни».

«Функція «мови війни» полягає у тому, щоб слова слугували маркерами належності до тієї або іншої сторони протистояння».

«Провідною функцією лексики ворожнечі є функція позначення власного місця мовця або автора письмового висловлення у загальній ситуації протистояння». «Таким чином, функція «мови війни» полягає у тому, щоб слова слугували маркерами належності до тієї або іншої сторони протистояння. Головне смислове й прагматичне навантаження отримує не саме по собі слово, а вибір лексеми. Вибір лексичної одиниці з того або іншого набору стає знаком належності до тієї або іншої сторони конфлікту».

Дякуємо за співпрацю Український Інститут майбутнього та комунікаційну Групу XPR.

Слідкуйте за новинами та анонсами – незабаром для вас будуть цікаві пропозиції!

#когнітивний_інкубатор

Завантажити галерею